Deze Privacy Verklaring is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en sinds mei 2018 van toepassing op alle persoonsgegevens die “Wijhe Samen” (hierna: “WS”) verwerkt van haar leden, donateurs, medewerkers en vrijwilligers.

Indien je lid wordt van WS of om andere reden persoonsgegevens verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Pricacy Verklaring te verwerken.
Wij adviseren je om deze Privacy Verklaring door te lezen en te bewaren voor eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Wijhe Samen, p/a De Wandelingen 46, 06-51452910. KvK nummer: 38012384
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-51452910.

2. Welke gegevens verwerkt WS en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b. adresgegevens eventueel postadres
c. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
2.2 WS verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
voor het contact over het lidmaatschap en eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van WS, voor betalingen van het lidmaatschapsgeld, voor de uitvoering van de uitvaartovereenkomst en het afhandelen van afgenomen diensten.

E-mail berichtgeving
WS gebruikt je naam en e-mailadres om je haar nieuws en informatie over diensten en activiteiten te sturen.
Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijn
WS verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal 2 jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de gegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft WS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt WS gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, klachten
5.1 Via de ledenadministratie van WS kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen, over te dragen of te verwijderen. WS zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop WS je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens telefoonnummer 088-1805250.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacy Verklaring kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

6. Wijzigingen
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken.