Tot hun 18e zijn kinderen gratis meeverzekerd op het lidmaatschap van hun ouder(s)/verzorger(s). Hierbij is het belangrijk dat de kinderen zijn aangemeld bij "Wijhe Samen". In het jaar dat iemand 18 wordt krijgt hij/zij een bewijs van inschrijving toegestuurd voor een zelfstandig lidmaatschap. Tot hun 25ste wordt een korting van 50% op de contributie toegepast.

U kunt lid worden van de uitvaartvereniging tot 60 jaar. Tot 30 jaar kunt u lid worden zonder dat er inhaalcontributie betaald hoeft te worden. Personen tussen de 30 en 60 jaar betalen inhaalcontributie. Deze inhaalcontributie is het aantal jaren boven 30 jaar x de voor dat jaar geldende contributie.

In de statuten van de vereniging stond de bepaling dat er gekort kan worden op de uitkering als de uitvaart wordt verzorgd door een andere uitvaartleider dan die van de uitvaartvereniging. Tijdens de ledenvergadering op 10 november 2021 is een bestuursvoorstel dit artikel te wijzigen door de ledenvergadering goedgekeurd. Uit artikel 8 lid B is de zin `zo dit niet gebeurt ……. Met een meerderheid van stemmen op de ledenvergadering vervallen.

De aanpassing hiervan in de statuten zal op een later tijdstip plaatsvinden . Dit vanwege te verwachten statutenwijzigingen in verband met de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen. Vanwege de kosten van een statutenwijziging worden wijzigingen zoveel mogelijk gecombineerd . Met ingang van 2022 hebben de nabestaanden van een overleden lid van de vereniging recht op volledige uitkering van de pakketwaarde. Voor 2022 is dit een bedrag van € 2.200,--   en voor het jaar 2023 is de pakketwaarde € 2.300,--

Nee. De pakketwaarde wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld en is gebaseerd op een basispakket. Een aanvullende verzekering van de diensten buiten het pakket is mogelijk. Wilt u daar meer informatie over dan kunt u contact opnemen met de administratie. Telefoon 06-51452910 of via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een vereniging is per definitie een non-profit organisatie die met de jaarlijkse contributie, de ledenkorting en een pakket aan diensten in balans blijft. Zo kunnen leden profiteren van een lage contributie, dat was al zo in de tijd van onze grootouders en is nu nog steeds zo. In tegenstelling tot commerciële instellingen wordt er geen winst gemaakt. Vrijwilligers maken ook dat de kosten laag blijven. Op zich genoeg redenen om lid te worden van de Uitvaartvereniging Wijhe Samen.

Ja zeker. Een lid dat verhuist buiten het werkgebied van de vereniging kan lid van de vereniging blijven. Wordt een uitvaart buiten het werkgebied van de vereniging verzorgd, dan zullen de kosten daarvan tegen overlegging van een gespecificeerde nota, berekend naar de kosten van een uitvaart binnen het werkgebied, worden vergoed. Deze vergoeding zal nooit meer bedragen dan de dan geldende pakketwaarde.

Ja. Wij verzorgen uitvaarten van zowel leden als niet leden.

Ja. Een van onze uitvaartverzorgers kan een afspraak met u maken om uw wensen te bespreken. Met de daarbij behorende kosten.

Of we sturen u een “persoonlijke wilsbeschikking” waarin u uw wensen voor een uitvaart kunt vastleggen. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk deze samen met de uitvaartverzorger in te vullen.

Ja. Ook als de uitvaart niet door uitvaartvereniging Wijhe Samen wordt verzorgd kan men gebruik maken van het uitvaartcentrum. Bent u benieuwd welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van bijvoorbeeld catering of wilt u graag de ruimte bekijken, neem gerust contact op met onze beheerders Gerrit Dijkslag of Ans Eikelboom. Telefoonnummer 06-12076203

U kunt het uiteraard zo duur maken als u wilt. Onze ervaring is dat een uitvaart gemiddeld tussen € 4000,-- en € 6000,-- kost. Dit is het bedrag exclusief grafrechten en de kosten van een urn of grafsteen. U kunt een afspraak maken met één van de uitvaartleiders om uw wensen en de daarbij behorende kosten te bespreken.
Voor algemene informatie over de begraafplaatsen in Wijhe en Boerhaar gaat u naar de website :

https://www.heiligelebuinus.nl/index.php/gemeenschapsopbouw/begraafplaatsen

https://www.online-begraafplaatsen.nl/begraafplaatsen/gemeente/277/Olst-Wijhe


Voor de crematoria :

 https://www.crematoriumkranenburg.nl/

https://crematorium24.nl/crematorium/diepenveen/crematorium-diepenveen/