Oprichting van Uitvaartvereniging Wijhe Samen (voorheen Eert Uw Doden)

eert uw doden vroeger1

Het Begin

Voor de oprichting van Uitvaartvereniging Wijhe Samen gaan we een behoorlijke periode terug in de tijd. In de zomer van 1930 vond de oprichtingsvergadering plaats. Het initiatief voor de oprichting van de vereniging kwam uit het bestuur van het al bestaande Wijhes Belang. In die tijd was het fenomeen begrafenisvereniging nog relatief onbekend. Het was een burenplicht. Dat zorgde ervoor dat het verzorgen van begrafenissen nog wel eens te wensen overliet, vooral op het gebied van kleding. Men dacht dat een vereniging dit waardig en ordelijk kon verzorgen.

Oproep voor vergadering

Wijhes Belang deed een oproep voor een vergadering. Hierin kozen zij een voorlopig bestuur die aan de slag ging met een concept regelement en inlichtingen zou inwinnen. Het uitgangspunt: het moest een algemene verenging worden. In de oprichtingsvergadering op 17 augustus 1930 waren 38 belangstellenden aanwezig. Met een algemene stemronde werd het concept regelement aangenomen. Alle aanwezigen zijn lid geworden, waarna de vereniging definitief van start ging.

De voorbereiding

Na de oprichting werd het bestuur gevraagd om zo spoedig mogelijk te beginnen met de voorbereidingen. Voordat de vereniging ook daadwerkelijk een begrafenis kon leiden moest er veel gebeuren. De plaatselijke Boerenleenbank verstrekte een lening van 1.500 gulden en de gemeenteraad zegde een jaarlijkse subsidie toe van 100 gulden. De vereniging schafte jassen, hoeden en handschoenen aan. Voor het gebruik van de lijkwagen maakte de vereniging afspraken met de kerkenraad.

De dragers

Uitvaartvereniging Wijhe Samen begon steeds meer vorm te krijgen. Voor het werven van dragers plaatste de vereniging een advertentie in het plaatselijke blad De Wijhenaar. Sollicitanten moesten voldoen aan een aantal eisen. Zo moesten zij ongeveer 1.75 m. lang zijn en mocht de drager niet ouder zijn dan 50 jaar. Door de jaren heen is die maximumleeftijd steeds verder opgetrokken. Tijdens de eerste bestuursvergadering werden de instructies voor dragers bepaald en stelde het bestuur de tarieven van de vergoeding vast voor aansprekers, dragers en aflegsters.
Enkele maanden later, op 24 november 1930 organiseerde de vereniging de eerste begrafenis.

De begrafenis van vroeger

begravenis eert uw doden vroeger1

Bent u benieuwd hoe een begrafenis in de jaren 1930-1950 verliep, lees dan hier verder.

Dodenakkers 
Artikel over de algemene begraafplaats, geschreven door Teun Oosterbroek.
https://www.dodenakkers.nl/overijssel/wijhe.html