Lid worden van de uitvaartvereniging geeft u vanzelfsprekend voordelen. Bij overlijden heeft u niet alleen recht op ons voorzieningenpakket, maar u heeft ook een ledenvoordeel op de totale nota.

Personen tussen 30 en 60 jaar die als lid willen toetreden, betalen een inhaalcontributie (aantal jaren boven de 30 x de voor dat lid geldende contributie). Een lid dat is verhuisd naar een plaats buiten het werkgebied van de vereniging, kan lid van de vereniging blijven. Ingeschreven kinderen worden in het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden aansluitend als zelfstandig lid ingeschreven, uiteraard mits en vanaf het moment dat de vereiste contributie is voldaan. Bij inschrijving als lid ontvangt u het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging. U kunt het aanmeldingsformulier downloaden.

Contributie

De contributie voor het jaar 2023  is op 9 november 2022 op de algemene leden vergadering vastgesteld.
De bedragen zien er als volgt uit:
echtparen en samenwonende partners  tot 65 jaar*   € 100,– per jaar
één ouder gezinnen  € 50,- per jaar
alleenstaanden van  18 tot 25 jaar    € 25,00 per jaar
alleenstaanden van  25  tot 65 jaar  € 50,- per jaar
echtparen en samenwonende partners van 65 jaar* en ouder  € 80,– per jaar
alleenstaanden van  65 jaar en ouder  € 40,- per jaar
* indien één van de partners de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.
kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd mits hun naam is doorgegeven aan het secretariaat van "Wijhe Samen".

Voorzieningenpakket

Bij overlijden heeft u recht op het basispakket:

  • diensten uitvaartzorg
  • 4 etmalen opbaring
  • laatste zorg overledene
  • een graf- c.q. crematiekist zijnde een imitatie eiken kist
  • 50 rouwbrieven incl. postzegels
  • gebruik lijkauto
  • aangifte gemeente

Jaarlijks wordt de geldwaarde van het pakket in de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Deze waarde is voor het jaar 2023  vastgesteld op  € 2.300,- per persoon.