lidmaatschap

Lid worden van de uitvaartvereniging geeft u vanzelfsprekend voordelen. Bij overlijden heeft u niet alleen recht op ons voorzieningenpakket, maar u heeft ook een ledenvoordeel op de totale nota.

Personen tussen 30 en 60 jaar die als lid willen toetreden, betalen een inhaalcontributie (aantal jaren boven de 30 x de voor dat lid geldende contributie). Een lid dat is verhuisd naar een plaats buiten het werkgebied van de vereniging, kan lid van de vereniging blijven. Ingeschreven kinderen worden in het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden aansluitend als zelfstandig lid ingeschreven, uiteraard mits en vanaf het moment dat de vereiste contributie is voldaan. Bij inschrijving als lid ontvangt u het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging. U kunt het aanmeldingsformulier downloaden.

contributie

De contributie kan jaarlijks door de algemene ledenvergadering gewijzigd en vastgesteld worden.
In april 2019 is de contributie bepaald op:

gezinnen € 79,–
alleenstaanden > 18 jaar en < 25 jaar € 19,75
alleenstaanden > 24 jaar en < 65 jaar € 39,50
eenouder gezin € 39,50
echtparen > 65 jaar € 55,–
alleenstaanden > 65 jaar € 27,50

voorzieningenpakket

Bij overlijden heeft u recht op het basispakket:

  • diensten uitvaartzorg
  • 4 etmalen opbaring
  • laatste zorg overledene
  • een graf- c.q. crematiekist zijnde een imitatie eiken kist
  • 50 rouwbrieven incl. postzegels
  • gebruik lijkauto
  • aangifte gemeente

 

Jaarlijks wordt de geldwaarde van het pakket in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Deze waarde is in 2019 vastgesteld op € 2.125,- per persoon.