Stichting De Cirkel is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen in de terminale fase van hun leven, zowel bij de mensen thuis als in de hospice in Raalte. Een groep betrokken en geschoolde vrijwilligers biedt zorg en ondersteuning in samenwerking met professionele hulp van o.a. thuiszorg en huisarts. Ineke de Koning is coördinator van de zorg thuis, Riek Martens van het hospice en Paulien Kappert is op beide terreinen werkzaam.
Spreekster: mevrouw Riek Martens van Stichting de Cirkel. www.decirkelraalte.nl

Rouwverwerking
 . 
Beinline is een in Wijhe gevestigde organisatie die  actief  mensen begeleidt in het proces bij de rouwverwerking.  Meer informatie opde website www.beinline.nl