Niemand hoopt in de positie te komen om een beslissing te moeten nemen over leven of dood. Mocht je toch voor die keuze komen te staan, wat komt er dan allemaal op je af? Wat zijn de mogelijkheden rondom levenseinde en waar moet je rekening mee houden? Allemaal vragen die aan bod kwamen tijdens de lezing over euthanasie.

Gedurende de avond vertelde de gastspreker over de verschillende begrippen zoals euthanasie en palliatieve sedatie. Tijdens de lezing kwamen de wettelijke mogelijkheden en de ruimte van de huidige euthanasiewet aan de orde. Ook werd verteld welke verschillende wilsverklaringen er zijn. Uiteraard was er volop gelegenheid om vragen te stellen en een discussie te voeren.

Spreker: Jos Verweij, www.NVVE.nl