Probeer alvast na te denken over deze onderwerpen.
Samen met de uitvaartverzorger bespreekt u de hele uitvaart.