Thema avonden Uitvaartvereniging Wijhe Samen

Een paar keer per jaar organiseren wij een thema avond. Wilt u graag op de hoogte gehouden worden van deze avonden, laat dan hieronder uw e-mail adres achter.

Graag blijf ik op de hoogte van de thema avonden!

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerpen die mij interesseren:
algemene info uitvaartmarkterfrechtvrijwillig levenseindeoverig

Bericht:

Eerdere thema avonden:

De Veranderende uitvaart

(november 2018)

“Doe maar gewoon,” zeggen veel mensen Maar wat is gewoon in wiens ogen?  Vroeger was er een manier en je had weinig te kiezen. Nu kun je zelf steeds meer kiezen?  Hoe moet je uitvaart eruit zien? Kun je haar zelf voorbereiden?  Je kunt er ineens voorstaan.  Tal van besluiten moeten er genomen worden?  Wat maakt een uitvaart tot een goede uitvaart? Van wie is de uitvaart en voor wie? Welke rol speelt je levensovertuiging, geloof of kerk?  Marinus van den Berg,  schrijver , geestelijk verzorger en pastor, nu met emeritaat, schreef  over de laatste eer en volgt de ontwikkelingen. Hij zag de opkomst van ritueel begeleiders en leidt ook zelf nog afscheidsdiensten die steeds vaker  altijd weer anders zijn.

Spreker: Marinus van den Berg

Levenseindekliniek en euthanasie

(maart 2018)

De belevenissen van een uitvaartverzorger

(november 2016)

We hebben het er liever niet over: uitvaart, het laatste afscheid, het is een onderwerp waar niet zo gemakkelijk over gepraat wordt. We willen vooral graag leven, daar past de dood niet zo bij. Maar op deze thema avond stond Henk Beukema er wel bij stil. Zijn belevenissen, mooie en minder mooie momenten, als uitvaartverzorger in Wijhe e.o.   Het werd een boeiende avond met belevenissen en anekdotes, afgewisseld met liedjes die tijdens een uitvaart vaak te horen zijn.

Spreker: Henk Beukema, (oud-)uitvaartverzorger.

Lezing vrijwillig levenseinde

(oktober 2015)

Niemand hoopt in de positie te komen om een beslissing te moeten nemen over leven of dood. Mocht je toch voor die keuze komen te staan, wat komt er dan allemaal op je af? Wat zijn de mogelijkheden rondom levenseinde en waar moet je rekening mee houden? Allemaal vragen die aan bod kwamen tijdens de lezing over euthanasie.

Gedurende de avond vertelde de gastspreker over de verschillende begrippen zoals euthanasie en palliatieve sedatie. Tijdens de lezing kwamen de wettelijke mogelijkheden en de ruimte van de huidige euthanasiewet aan de orde. Ook werd verteld welke verschillende wilsverklaringen er zijn. Uiteraard was er volop gelegenheid om vragen te stellen en een discussie te voeren.

Spreker: Jos Verweij, www.NVVE.nl

Terminale Zorg

(maart 2015)

Stichting De Cirkel is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen in de terminale fase van hun leven, zowel bij de mensen thuis als in he hospice in Raalte. Een groep betrokken en geschoolde vrijwilligers biedt zorg en ondersteuning in samenwerking met professionele hulp van o.a. thuiszorg en huisarts. Ineke de Koning is coördinator van de zorg thuis, Riek Martens van het hospice en Paulien Kappert is op beide terreinen werkzaam.

Sreekster:  mevrouw Riek Martens van Stichting de Cirkel. www.decirkelraalte.nl

‘Rouw op je dak!’ Een aangrijpende muziektheatervoorstelling voor jongeren.

(oktober 2014)

Over rouwverwerking: hoe uit je het verdriet van verkering dat uitgaat tot het overlijden van een dierbare?

Uitvaartvereniging Eert Uw Doden brengt het thema `rouwen` onder de aandacht van jongeren d.m.v.  een theatervoorstelling. Een voorstelling uitgevoerd door Theater Traxx over rouw en verlies.  Maar niet alleen over rouwen om de dood, ook over rouwverwerking bij relaties die op een of andere manier worden verbroken.

Plotseling is je vader dood of maakt je vriendin het uit. Dat komt even rouw op je dak. In de voorstelling overkomt het  Nick en Kevin. Beiden rouwen. Of ze nu willen of niet. Ze begrijpen niet wat er met ze gebeurt. Willen geen uitzonderingspositie innemen. Ze worstelen met tegenstrijdige gevoelens en vinden geen steun bij volwassenen. Bereiken kunnen ze elkaar niet. Hun vriendschap komt onder druk te staan.

In de voorstelling lopen drie verhalen over rouwverwerking parallel aan elkaar: verkering dat uitgaat, ouders die gaan scheiden en een vader die plotseling overlijdt. Zo willen we duidelijk maken dat heftige gevoelens van verlies niet exclusief verbonden zijn aan verlies door overlijden en ontstaat er meer herkenning bij elkaar.

Bij rouw is het van groot belang een manier van uiten te vinden om ermee om te gaan.

De voorstelling `Rouw op je dak!` kan een middel zijn om het taboe rondom dit thema te verlichten en bespreekbaar te maken.

www.theatertraxx.nl

Thanatopraxie

(maart 2014)

Feiten en fabels over deze nieuwe ontwikkeling in de uitvaartzorg.

 Thanatopraxie is een nieuwe vorm van opbaren, waarbij het lichaam van een overledene door milde balseming kan worden opgebaard zonder koeling.  Het heeft tot doel een lichaam van een overledene “mooi te houden” tijdens de opbaring voor de duur van ongeveer 10 dagen.

Er is steeds meer belangstelling voor de wereld van uitvaartverzorging.  Daarom heeft Uitvaartvereniging Eert Uw Doden in oktober jl. thanatopracteur Eric Verweij uitgenodigd om informatie te geven over dit nog relatief onbekend onderwerp.

Spreker: Eric Verweij,thanatopracteur.  www.verweijthanatopraxie.nl


Erfrecht

(oktober 2013)

Wie krijgt de erfenis? Is de erfenis goed geregeld?

Een erfenis of nalatenschap is alles wat iemand achterlaat bij zijn overlijden, zoals spaargeld en een eigen huis. Sieraden, meubilair en alle verdere bezittingen horen bij de nalatenschap. Let wel op, want ook schulden  horen bij een erfenis.

Hoe regel je dat jouw spullen terecht komen bij wie jij wilt? Wat gebeurt er als je niets vastlegt? Misschien heeft u alles geregeld, alleen de wetgeving wisselt nog al eens.

En als je een erfenis krijgt. Is het verstandig een erfenis aan te nemen?  Moet je daar misschien erfbelasting over betalen? Hoe werkt dit en wat moet of kun je hiervoor regelen?

Vaak zijn er veel vragen en is het daarom lastig iets te regelen. Als niets is geregeld volgt de wettelijke verdeling of volgens een verouderd testament.  Kennis en informatie over erven (en schenken) helpen u bij het nemen van beslissingen.

Spreker: Frans Ruiter,  fiscaal adviseur. www.ruiterbelastingadvies.nl


 Open huis Uitvaartvereniging EUD (Eert Uw Doden)

(maart 2013)

Informatie en inspiratie bij een open uitvaartmarkt.

Consumenten hebben een steeds grotere belangstelling voor de wereld van uitvaartzorg. Dit komt mede door openheid, concurrentie, wat kan en wat kost het.

Tijdens het open huis waren in de aula een aantal kisten (ook bijzondere), de opbaarkamer, de aflegruimte en de mogelijkheden van opbaren te zien.

Onze uitvaartverzorgers, Nicole van der Sluis en Henk Beukema alsmede onze vervoerder en de bestuursleden gaven graag informatie en antwoord op alle vragen.