•  Gebruik van de Aula & Coronaregels
  • Algemene leden vergadering
  • contributie 2021
  • Meer informatie

Aula & Coronaregels voor het gebruik van de aula bij een condoleance en een uitvaart.
Er geldt geen maximum aantal bezoekers meer maar er moet nog wel steeds 1,5 meter afstand gehouden (kunnen) worden. 
Bij een condoleance moeten de aanwezigen 1,5 meter afstand (kunnen) houden. De uitvaartverzorger/beheerder zal hierin begeleiden.
De regels omtrent de registratieplicht, gezondheidscheck en een vaste zitplaats zijn vervallen.

De Algemene leden vergadering zal worden gehouden in oktober. Meer informatie over tijd en plaats vindt u in de huis aan huis reklamix en op onze website.

Contributie 2021. De contributie over het jaar 2021 is niet verhoogd. Meer informatie op de pagina  "lidmaatschap". 

 Meer informatie.  De parkeerplaatsen bij de Aula zijn gratis.